คำว่า IGNITE มีความหมายว่า จุดประกาย ซึ่ง IGNITE THAILAND มีจุดประสงค์เพื่อ จุดประกายคนรุ่นใหม่ในสังคมไทย จากเด็กนักเรียน ครู พ่อแม่ ไปจนถึงคนทำงานและองค์กรเพื่อให้เกิดไฟการเปลี่ยนแปลง ความแตกต่าง เพื่อการพัฒนาและปลุกประกายในตัวคุณ IGNITE THAILAND ขอเป็นอีกหนึ่งในแรงผลักดัน แรงบันดาลใจ และแรงขับเคลื่อนสังคม เพื่อสิ่งที่่ดีกว่า