10 อันดับ บริษัทในฝัน ที่คนไทยอยากทำงานด้วยมากที่สุด

Last updated: 13 ก.พ. 2563  | 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 - 17:00 น.


คีย์เวิร์ดสำคัญอย่าง “Digital Transformation” ในยุคนี้เป็นแรงขับเคลื่อนทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต ผลวิจัย Employee Perspective 4.0 “พฤติกรรมการใช้เงิน การดำเนินชีวิต และความคิดเห็นที่มีต่อการทำงาน ของคนรุ่นใหม่ 4.0”

โดยแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทยทำการสำรวจศึกษาตลาดแรงงานโดยการแบ่งงานวิจัยเป็น 4 วัตถุประสงค์:
1. เพื่อความศึกษาความสนใจและความต้องการที่มีต่อการเข้าทำงานในองค์กรของกลุ่มคนรุ่นใหม่ยุค 4.0
2. เพื่อศึกษาแนวโน้มการประกอบอาชีพของกลุ่มคนรุ่นใหม่ยุค 4.0
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เงินและการออมเงินของกลุ่มคนรุ่นใหม่ยุค 4.0
4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของกลุ่มคนรุ่นใหม่ยุค 4.0

10 อันดับ บริษัทในฝัน ที่คนไทยอยากทำงานด้วยมากที่สุด

1. บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) 22.1%
2. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เอสซีจี 16.5%
3. บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพี) 14.8%
4. บริษัทกูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด 13%
5. การไฟฟ้านครหลวง 5.3%
6. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 4.5%
7. บริษัทไลน์ ประเทศไทย (LINE) 2.8%
8. บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(เอไอเอส) 2.7%
8. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน 2.7%
9. บริษัท แอปเปิล 2.6%
10. เซ็นทรัล กรุ๊ป 2.5%

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาบริษัทที่คนไทยอยากทำงานด้วยมากที่สุดส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับค่าตอบแทนและสวัสดิการ รองลงมาคือลักษณะงาน ชื่อเสียงองค์กรและความมั่นคง ส่วนความก้าวหน้าและโอกาสในการเรียนรู้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย
บางคนก็พิจารณาจำนวนวันหยุดและเวลาทำงาน

แต่ปัจจัยที่คนส่วนใหญ่เห็นด้วยคือลักษณะสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมสะอาด เป็นระเบียบ ทันสมัย ส่วนความปลอดภัยของสภาพวแดล้อมเป็นปัจจัยรอง

คนบางส่วนต้องการให้สถานที่ทำงานมีสถานที่พักผ่อน มีกิจกรรมทำยามว่าง มีเครื่องดื่มให้รับประทาน มีสถานที่จอดรถ ความเงียบและความสว่างก็มีส่วน สิ่งที่น่าแปลกใจคือการมีร้านอาหารใกล้เคียงนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญพอๆ กับการมีสถานที่ให้ออกกำลังกาย


Source: ผลการวิจัย Employee Perspective 4.0 “พฤติกรรมการใช้เงิน การดำเนินชีวิต และความคิดเห็นที่มีต่อการทำงานของคนรุ่นใหม่ 4.0”, แมนพาวเวอร์กรุ๊ป