5 อาชีพในฝันของเด็กยุค 4.0

Last updated: 13 ก.พ. 2563  | 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 - 14:41 น.


มาดูกันว่าอาชีพในฝันของเด็กยุค 4.0 นั้นมีอาชีพไหนกันบ้าง และเด็กยุคนี้สนใจอาชีพไหนเป็นพิเศษกัน

5 อาชีพในฝันของเด็กยุค 4.0อันดับ 1: แพทย์

คณะแพทยศาสตร์
อาชีพที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น มีรายได้ดี ความรับผิดชอบสูง

อันดับ 2: ครู

คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์
แม่พิมพ์ที่สำคัญ หล่อหลอมและถ่ายถอดความรู้แก่อนาคตของชาติ

อันดับ 3: นักกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
อาชีพที่ต้องใช้ความทุ่มเท อดทน มีวินัย สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติได้

อันดับ 4: ทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพต่างๆ
อาชีพรั้วของชาติ เสียสละ ปกป้อง รับใช้ชาติ

อันดับ 5: เกมเมอร์ นักกีฬา E-Sport และนักแคสเกม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/คณะศิลปศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นจากความรัก ความชอบ สามารถสร้างรายได้และชื่อเสียงได้


Source: ผลสำรวจอาชีพในฝันเด็กไทยปี 2562, บริษัทอเด็คโก้ ประเทศไทย