6 ประโยชน์ของการเป็นคนคิดบวก

Last updated: 24 ก.พ. 2563  | 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 - 14:14 น.


การฝึกเป็นคนคิดบวกให้เป็นนิสัยประจำตัวและมีชีวิตที่เป็นสุข อาจไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่ทำกันได้เร็วนัก แต่เมื่อเราทำสำเร็จจะพบว่าสุขภาพใจจะแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันพิเศษช่วยต้านทานแรงกดดัน ความเครียด ความทุกข์ใจซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพกายด้วยเช่นกัน You are what you think… คุณเป็นดังที่คุณคิด เลือกดูว่าจะคิดบวกเพื่อสร้างความสุข สนุกในชีวิต หรือจะคิดลบเพื่อสร้างความทุกข์ หมกมุ่นแต่เรื่องไม่สบายใจ

 

6 ประโยชน์ของการคิดเชิงบวก (Benefits of Positive Thinking) มีดังนี้

 

1. The main cause of stress is worry and negative thoughts.

ความกังวลและความคิดเชิงลบเป็นสาเหตุหลักของความเครียด (stress) ดังนั้นความคิดเชิงบวกจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เราเกิดความเครียดทางใจ

 

2. If you make a positive thinking your priority, you will always make a great first impression.

คุณจะสร้างความประทับใจครั้งแรกที่ดีแก่คนที่ได้รู้จักเสมอ หากคุณให้ความสำคัญกับการเป็นคนคิดเชิงบวก

 

3. Positive Thinking Can Make You More Resilient

การคิดเชิงบวกช่วยทำให้คุณเป็นคนยืดหยุ่นได้มากขึ้นเมื่อต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก มีความกดดันและความเครียดสูง ซึ่งก็คือความสามารถในการปรับเปลี่ยนตัวเอง โดยดึงตัวเองขึ้นมาจากสถานการณ์แย่ๆ เหล่านั้นและสามารถฟื้นตัวกลับมาได้

 

4. Positive thinking and optimistic attitude will turn all your problems into opportunities.

การคิดเชิงบวกและมีทัศนคติในแง่ดีจะเปลี่ยนปัญหาทั้งหมดของคุณให้เป็นโอกาสดีๆ

 

5. Positive attitude will boost your motivation.

ทัศนคติเชิงบวกจะช่วยส่งเสริม เพิ่มแรงจูงใจให้คุณ ทำให้มีพลังในการทำสิ่งต่างๆ ได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

6.  You will notice the abundance of good things in your life.

เมื่อคิดบวกคุณจะสังเกตเห็นสิ่งที่ดีงามมากมายในชีวิต ทำให้มีเรื่องราวดีๆ ชีวิตดีๆ และคุณภาพการใช้ชีวิตที่ดี
Source: infograph.venngage.comSource: venngage 6 ประโยชน์ของการเป็นคนคิดบวก

https://infograph.venngage.com/p/59563/benefits-of-positive-thinking