1 ก.ค. โรงเรียนไหนที่เปิดเรียนได้ก็เปิดตามปกติ ถ้าลำบากยังเปิดไม่ได้ก็ต้องเรียนออนไลน์

Last updated: 4 พ.ค. 2563  | 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 - 14:20 น.


ยืนยัน 1 ก.ค. เปิดเรียนตามปกติ "ถึงอย่างไรก็ตาม ถ้าเปิดเรียนปกติไปแล้ว ถ้ายังมีโควิดอยู่ ยังไม่มีวัคซีน ทาง สพฐ.ก็กำลังดำเนินการเรื่องแนวทางปฏิบัติ (ซึ่งอาจเป็นการเรียนออนไลน์อยู่ดี)”

นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวใน การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” วันที่ 30 เม.ย.2563


อ้างอิง:

Eduzones