เรียนรู้ตามอัธยาศัย “เรียนในเรื่องที่อยาก ถึงยากก็อยากลอง”

Last updated: 18 มิ.ย. 2563  | 

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 - 13:26 น.


เด็กมีวิธีการเรียนรู้ ความชอบ ความสนใจ และแพชชั่น ไม่เหมือนกัน การจัดการเรียนรู้แบบ Personalized learning หรือ การเรียนรู้ตามอัธยาศัย จึงเข้ามาตอบโจทย์เหล่านี้

เพราะอิสรภาพที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ (autonomy) คือแรงขับที่นำไปสู่การเรียนรู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ และกล้าเผชิญกับความท้าทาย เด็กจะเข้าใจคุณค่า ความหมายของความรู้

การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในหลักสูตร และมีรูปแบบชั้นเรียนดังนี้ 1.เรียนตามอัธยาศัย 20% 2.ทำโปรเจ็คต์ตามใจฉัน 3.ชั่วโมงสร้างอัจฉริยะ 4.เรียนรู้แบบสืบเสาะ ครูต้องถามจนได้คำตอบสุดท้าย


เรียนตามอัธยาศัย 20%

ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่โรงเรียน เรียนเรื่องที่ชอบอย่างเสรี ช่วยเด็กหลุดจากกรอบไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดให้การเรียนรู้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนอกห้องเรียน


ทำโปรเจกต์ตามใจฉัน

เริ่มต้นให้เด็กตั้งคำถาม ตัวเองรู้และยังไม่รู้อะไร อยากรู้เพิ่มเติมเรื่องไหน วางแผนหาคำตอบ ออกแบบโครงงาน กระบวนการเรียนรู้ ทบทวนแลกเปลี่ยนอุปสรรคปัญหาที่เจอระหว่างเด็กๆ กันเอง


ชั่วโมงสร้างอัจฉริยะ

กัน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ให้เด็กๆ เรียนรู้สิ่งที่ตนต้องการอย่างเสรีแล้วนำมาแบ่งปันแลกเปลี่ยน ครูช่วยตั้งคำถามให้เด็กสังเกต ค้นคว้าเพิ่มเติม


เรียนรู้แบบสืบเสาะ ครูต้องถามจนได้คำตอบสุดท้าย

เด็กออกแบบและเป็นเจ้าของการเรียนรู้นั้นๆ ถึงเด็กๆ จะได้คำตอบแล้ว ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการถามต่อไปอีก เพื่อการเรียนรู้ที่ตกผลึกและคำตอบที่ชัดเจน กระจ่าง ถูกต้องSource :

The Potential

https://thepotential.org/knowledge/personalized-learning-info/